Ochrana osobných údajov.

Je prísne zakázané používanie našich certifikátov iným firmám a súkromným osobám. Každý certifikát, jeho číslo povolenia a odvolávanie sa na naše certifikáty je porušením osobných údajov.  Naše certifikáty sú určené len a len na výrobky, ktoré dodáva naša firma aj keby sa jednalo o ten istý výrobok od tej istej firmy. Porušenie týchto pravidiel sa bude vykonávať na Okresnom súde v Prievidzi.

Za porušenie týchto pravidiel budeme žiadať odškodné vo výške 100 000€.

Certifikáty sú našim osobným vlastníctvom a sú určené výlučne pre našu firmu. Naša firma nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za to že by niekto prebalil tovar a označil ho našim certifikátom. Nemôžeme niesť zodpovednosť ani za prípadné iné zloženie produktu a jeho bezpečnosť pri užívaní. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri vyplnení objednávky slúžia len na vybavenie faktúry a dodávky. Tieto údaje sú ukončením transakcie vymazané.